Sept. 12, 2021

Konuk fotoğrafçı Yusuf Aslan... Murat Germen'le bir sergi "Dün, bugün İstanbul"

Konuk fotoğrafçı Yusuf Aslan... Murat Germen'le bir sergi: "Dün, bugün İstanbul"


Fotoğraf konuşmalarının birinci bölümünde konuğumuz belgesel fotoğrafçı Yusuf Aslan'la Van depremini, Soma'yı, Ege kıyılarında göçmenleri konuştuk. Yayının ikinci bölümünde fotoğrafçı Murat Germen, çağrısını yaptığı ve Sakıp Sabancı Müzesinde 3 Eylül - 28 Kasım tarihleri arasında ziyaret edebileceğimiz "Dün, bugün İstanbul sergisini anlattı.

Murat Germen

Fotoğrafçı, sanatçı

Murat Germen fotoğrafı bir ifade / araştırma aracı olarak kullanan, İstanbul ile Londra’da yaşayan ve çalışan, 1965 doğumlu bir sanatçı, eğitimci ve arşivci. Fulbright burslusu olarak gittiği Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) mimarlık yüksek lisans derecesini Amerikan Mimarlar Birliği (AIA) Altın Madalyası ile aldı. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde fotoğraf, sanat ve yeni medya dersleri vermekte. Fotoğraf, mimarlık, planlama, yeni medya ve sanat konularında birçok basılı / çevrimiçi yayını olan Germen, uluslararası platformda onlarca konferansa davet aldı.
Sanatçının eser külliyatı; aşırı kentleşme ve soylulaştırmanın etkileri, mülkiyet / mülksüzleştirme, emperyalizmin yeni biçim / aygıt / yöntemleri, katılımcı vatandaşlık, kent hakları, yerel kültürlerin sürdürülebilirliği, insanın doğada neden olduğu tahribat, iklim değişikliği, küresel ısınma, su hakları gibi konulara odaklanıyor. Kültürel miras, yerel arşivleme, delil toplama eylemi olarak belgeleme, kişisel bellek / toplum belleği çatışmaları, ihanetler ve emanetler arasındaki dinamikler sanatçının işlerinde merkeze oturan bazı mefhumlardır. Temsil, simülasyon, tarihin çeşitli yorumlamaları, nesnellik vaatleri, egemen şebekeler sıklıkla sorguladığım kavramlar arasında yer almaktadır.
Skira (İtalya) ve MASA’dan (Türkiye) olmak üzere iki adet monografik kitabı yayımlandı. Türkiye, Amerika, İtalya, Almanya, İngiltere, Meksika, Portekiz, Özbekistan, Yunanistan, Japonya, Rusya, Ukrayna, Polonya, Bulgaristan, İran, Hindistan, Avustralya, Fransa, Kanada, Bahreyn, Kore, Dubai, Çin, İsveç, İsviçre, Mısır gibi ülkeler olmak üzere seksenin üzerinde kişisel / karma sergiye katkıda bulundu. Sanatçının farklı eserlerine ait çok sayıda edisyon, yurtiçi / yurtdışındaki kişisel koleksiyonlara ve Istanbul Modern, Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, Toruń Çağdaş Sanatlar Merkezi (Polonya), Benetton Vakfı’nın Imago Mundi – Istanbul Codex, Yapı Kredi Kültür Sanat, Odunpazarı Modern Müze, Müze Evliyagil koleksiyonlarına dahil edildi.

Yusuf Aslan

1958 yılında Darende’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta, Öğretmen Okulunu
Savaştepe’de tamamladı. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler okudu. Sivas, Aydın ve Almanya ’da öğretmen olarak çalıştı.
Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KUFSAD) yönetim kurulunda görev aldı.
Avrupa’nın mülteciler karşısındaki tutumunu insan hikâyeleri üzerinden eleştiren, “Avrupa: Kale Kapısı” projesinde çalıştı.
Ulusal ve uluslararası alanda yapılan fotoğraf festivallerinde sergi ve gösterileriyle yer aldı.
Dergilerde ve kitaplarda birçok fotoğrafı yayınlandı.
Galata Fotoğrafhanesi ve Fotoğraf Vakfı'nın düzenlediği "Somalı Fotoğrafçı Çocuklar Atölyesi" gibi cocuklara dönük atölyelerde gönüllü olarak çalıştı.
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun geniş katılımlı (Memleketimden Görsel Hikayeler) projesini Özcan Yurdalan ve Aykan Özener’le birlikte yürüttü. (2017-2020)
Son olarak Ortaklaşa Bir Editöryal Fotoğraf Çalışması olan ve yaklaşık 400 kişinin katıldığı “Korona Günlerinde Fotoğraf” projesinin editörleri arasında yer aldı.