Nadir Buçan

Dr. Öğretim üyesi, fotoğrafçı

Akademisyen ve belgesel fotoğrafçı. 1978 yılında Rize'de doğdu. 2002 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. 2014 yılında Atatürk Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı'nda "Belgesel ve Toplumsal Belgeci Fotoğrafı Walter Benjamin'le Okumak" başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. 2018 yılında ise Temel İletişim Bilimleri Anabilim Dalı'nda "Belgesel Fotoğrafın Değişen Sınırları: Post Belgesel Fotoğraf" başlıklı tez çalışmasıyla doktora eğitimini tamamladı. Doktora tez çalışması Espas Sanat Kuram Yayınları tarafından 2020 yılında aynı adla yayımlandı. Buçan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta, fotoğrafçılık ve sinema dersleri vermektedir.

Oct. 3, 2021

Fotoğrafçı Şenay Martinova ve Dr. Nadir Buçan

Fotoğrafçı Şenay Martinova ile yarattığı ütopik dünyayı, Candy Club ve Alev Ateş çalışmalarını konuştuk. Dr. Nadir Buçan Espas Sa…

Episode page