Made with Podpage
April 11, 2021

Araştırmacı Gülderen Bölük'le İstanbul'da açılan ilk fotoğraf stüdyoları.

Araştırmacı, koleksiyoncu, radyo programcısı Gülderen Bölük'le Osmanlı döneminin son yıllarında İstanbul'da açılan ilk fotoğraf stüdyolarını konuştuk.


Araştırmacı, koleksiyoncu, radyo programcısı Gülderen Bölük'le Osmanlı döneminin son yıllarında İstanbul'da açılan ilk fotoğraf stüdyolarını ve bu stüdyoların Türkiye fotoğrafındaki yerini konuştuk.